Tin UBMTTQVN thành phố

Thứ Năm (22/04/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

UBMTTQ Việt Nam TP Thuận An tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3

Chiều 15/4, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Thuận An đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 nhằm lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu  Hội đồng nhân dân Thành phố Thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo báo cáo, sau hội nghị hiệp thương lần 1 ngày 04/02/2021 và lần 2 ngày 14/3/2021, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Thuận An đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 62 người ứng cử. Qua kết quả rà soát, có 58 người ứng cử có nơi cư trú ở 35 khu phố, ấp trong địa bàn thành phố Thuận An và 4 người ứng cử có nơi cư trú ngoài đại bàn thành phố Thuận An. UBMTTQVN TP đã tiến hành lập danh sách và gửi đến các địa phương nơi cư trú của người ứng cử để phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm. Theo đánh giá tại các buổi tiếp xúc tất cả những người được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng các tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND theo quy định, cũng như đạo đức, tác phong, lối sống của người đảng viên, cán bộ công chức, có uy tín ở cộng đồng dân cư, giữ mối quan hệ gần gũi trong sinh hoạt với cộng đồng dân cư ở khu phố, ấp và nhận được sự đồng tình, tín nhiệm cao của 61 đợt lấy ý kiến tại 56/56 khu phố, ấp với 5.368 cử tri tham dự.


Ảnh: Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN TP Thuận An gợi ý thảo luận.


Ảnh: Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Kết quả biểu quyết có 62/62 người được giới thiệu ứng cử đều được 100% cử tri tín nhiệm. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 4 năm 2021, Ban thường trực UBMTTQVN Thành phố đã nhận được 3 đơn xin rút tên tham gia ứng cử  đại biểu HĐND Thành phố. Như vậy tổng số danh sách chính thức giới thiệu tham gia ứng cử còn lại là 59 người, so với quy định vẫn  bảo đảm để phân bổ ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử theo quy định của pháp luật.


Ảnh: Hội nghị biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần 3 đã 100% thống nhất thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công Danh

Các tin bài khác: