Tin UBMTTQVN thành phố

Thứ Ba (17/12/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 37

Cỡ chữ:

Hội CCB TX.Thuận An: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở năm 2019

Ngày 12-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) TX.Thuận An phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở năm 2019.


Ảnh: Báo cáo viên truyền đạt lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội CCB cho cán bộ Hội cơ sở.

Tham gia lớp bồi dưỡng chó hơn 120 học viên là chủ tịch, cán bộ hội cơ sở, các chi hội trưởng, chi hội phó và phân hội CCB ở khu phố ấp trong toàn địa bàn thị xã. Tại đây, các học viên được nghe phổ biến những nội dung mới trong Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Hướng dẫn số 21/HD-CCB ngày 26/6/2018 của Ban chấp hành Trung ương Hội về hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI; Hướng dẫn số 35/HD-CCB ngày 19/11/2018 và Hướng dẫn số 56/HD-CCB ngày 01/11/2019 của Ban chấp hành TW Hội CCB Việt Nam về thực hiện và bổ sung việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong Hội CCB Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi nghiệp vụ công tác Hội về công tác tổ chức - chính sách và triển khai một số biễu mẫu liên quan đến nội dung báo cáo về công tác Hội.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm kiến thức về lý luận chính trị và nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Trên cơ sở đó, vận dụng vào thực tiễn, tổ chức các hoạt động và phong trào của Hội tại từng địa phương, đơn vị mình, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Minh Trí

Các tin bài khác: