Tin UBMTTQVN thành phố

Thứ Ba (02/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 164

Cỡ chữ:

Đại hội đại biểu UB MTTQ VN phường An Thạnh

Sáng ngày 28-3, UBMTTQ VN phường An Thạnh đã tổ chức đại hội đại biểu UBMTTQVN phường lần XII, nhiệm kỳ 2019-2024 Tham dự đại hội có hơn 100 đại biểu, là đại biểu đương nhiệm, tôn giáo, đình, miếu và đại biểu của ban công tác mặt trận khu phố trên toàn địa bàn phường.


Ảnh: Ra mắt 37 UB UBNTTQ VN Phường An Thạnh khóa XII nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, khối đại kết dân tộc phường An Thạnh đã có những bước chuyển biến mới thông qua các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động vì người nghèo, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phong trào bảo vệ môi trường; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ATGT… Tạo điều kiện cho đại bộ phận nhân dân tin tưởng lẫn nhau xây dựng sự đồng thuận xã hội trên cơ sở thực hiện mục tiêu chung, cũng như phát huy quyền làm chủ của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền hệ thống chính trị. Góp phần to lớn cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Theo đó, tại cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, với mục tiêu không ngừng nâng cao nhận thức và thay đổi theo phương hướng tích cực giữa doanh nghiệp trong sản xuất hàng chất lượng; người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kết quả, có 112 cuộc tuyên truyền với gần 7.000 lượt người tham gia. Hay cuộc vận động vì người nghèo, trong nhiệm kỳ UB MTTQ VN phường đã phối hợp vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được hơn 785 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 340 triệu đồng xây và sửa chữa 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 404 triệu đồng… Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ UBMTTQ VN phường An Thạnh còn chung tay tuyên truyền vận động thực hiện phương châm “Lá lành đùm lá rách” ủng hộ giúp đỡ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, bão lụt được 03 đợt với số tiền gần 70 triệu đồng…


Ảnh: UBND phường An Thạnh khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội thông qua báo cáo, cũng như đưa ra các tham luận với các nội dung như: ban mặt trận khu phố Thạnh Hòa A với những thuận lợi và khó khăn để hoàn hành nhiệm vu; công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh; thực hiện công tác triển khai bình xét gia đình văn hóa…

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ủy viên nhiệm kỳ XII với 37 người. Theo đó, đại hôi thống nhất bầu ra 3 thường trực gồm 1 chủ tich và 2 phó chủ tịch. ÔngTrương Văn Sinh, tiếp tục được tín nhiệm chức danh chủ tich UBMTTQVN phường An Thạnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, UBND phường An Thạnh đã tặng giấy khen 04 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013-2018.

Công Danh – Minh Trí

Các tin bài khác: