Tin UBMTTQVN thành phố

Thứ Sáu (05/04/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Bình Chuẩn tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Bình Chuẩn giai đoạn 2023 - 2025

Sáng ngày 27/03/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Chuẩn tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Bình Chuẩn giai đoạn 2023 – 2025” của UBND phường. Đến dự hội nghị có ông Lê Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Thuận An; ông Tôn Quang Vinh, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường – Trưởng khối vận phường; bà Huỳnh Thanh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Phương, ĐUV – Chủ tịch UBMTTQ phường – Chủ trì hội nghị; đại diện đơn vị được phản biện có bà Nguyễn Thụy Minh Chi, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường và 80 đại biểu tham dự.


Ảnh: Đại biểu tham gia phát biểu đóng góp, phản biện tại hội nghị.

Hội nghị phản biện dự thảo kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Bình Chuẩn giai đoạn 2023 – 2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch trọng tâm của MTTQ phường năm 2024 và là một kênh để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn phường tham gia góp ý xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đưa những quy định trong Luật Bảo vệ môi trường được thực hiện đồng bộ đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Bình Chuẩn, hạn chế mức thấp nhất lượng chất thải rắn phát sinh ra môi trường, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư, đồng thời nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của các ngành, đoàn thể phường, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tạo sự chuyển biến từ nhận thức, hành động và thực hiện việc phân loại chất thải tại nguồn trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND phường đã thông qua dự thảo kế hoạch “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Bình Chuẩn giai đoạn 2023 – 2025”; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ phường thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, phản biện của các tổ chức, cá nhân gửi về trước khi tổ chức hội nghị. Tại hội nghị có 08 đại biểu phát biểu với 25 lượt ý kiến góp ý, kiến nghị, phản biện đối với dự thảo kế hoạch; đa số các ý kiến đều đồng tình về dự thảo kế hoạch phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của địa phương hiện nay và có tính khả thi, hiệu quả đạt được sẽ góp phần tích cực về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của người dân ở địa phương. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến đóng góp điều chỉnh, sửa đổi về Tiêu đề của kế hoạch cho phù hợp với giai đoạn thực hiện là 2024 - 2025; cần đánh giá khái quát đặc điểm tình hình địa phương, yêu cầu, sự cần thiết đề ra kế hoạch, từ đó đề ra về mục tiêu để thực hiện; bổ sung thêm vào kế hoạch các đối tượng, chủ thể có liên quan để thực hiện nhiệm vụ như trách nhiệm và nghĩa vụ của UBND, các ngành UBND, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, khu phố, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị thu gom rác, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; một số ý kiến hiến kế, đề ra giải pháp để UBND phường nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp như: đánh giá năng lực của đơn vị thu gom rác hiện nay để có cơ sở đề ra tần suất và thời gian thu gom cho phù hợp và khi đề ra thì phải thực hiện đúng để tạo lòng tin trong nhân dân; bước đầu nên chọn 01 tuyến đường hoặc 01 cụm dân cư để thực hiện thí điểm mô hình này và sau đó sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, mặt nào đạt được thì phát huy, mặt nào còn tồn tại, hạn chế, khó khăn thì đề ra biện pháp phù hợp để thực hiện thì hiệu quả sẽ cao hơn là thực hiện dàn trãi trên toàn địa bàn phường; có nên chọn 01 điểm tập kết cố định để người dân đưa rác đã phân loại đến đó cho đơn vị thu gom đến lấy sẽ thuận tiện hơn…Nhìn chung, hội nghị đã tập trung nghiên cứu và tích cực thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến thẳng thắng, chân tình, đúng trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, sát với tình hình thực tế, mang tính chất xây dựng để khi triển khai thực hiện việc “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tạo nguồn” trên địa bàn phường được sự đồng thuận cao của nhân dân và đạt hiệu quả cao.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý qua báo cáo tổng hợp của Ban Thường trực UBMTTQ phường và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, bà Nguyễn Thụy Minh Chi, Chủ tịch UBND phường nghiêm túc tiếp thu, giải thích đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu và sau hội nghị tập thể UBND phường sẽ nghiên cứu, xem xét lại các vấn đề đã được đóng góp phản biện để hoàn chỉnh Kế hoạch và triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường Bình Chuẩn ngày càng có hiệu quả.

 Ban Thường trực UBMTTQ phường Bình Chuẩn

Các tin bài khác: