Tin Đảng ủy

Thứ Sáu (29/12/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thuận An tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Sáng ngày 27/12, thành phố Thuận An đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.


Ảnh: Lãnh đạo thành phố Thuận An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân vận và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thuận An đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong năm các xã, phường, các cơ quan ban ngành đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền, thực hiện chuyển đổi số và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm giảm bớt phiền hà cho Nhân dân. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được các cơ quan Nhà nước thực hiện nghiêm túc, đúng luật,  Trên toàn thành phố đã tổ chức tiếp 931 lượt công dân và tiếp nhận 37 đơn thư, khiếu nại, đã giải quyết hơn 32 đơn thư; tổ chức 15 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; các xã phường tổ chức 119 hội nghị nhân dân. Bên cạnh đó các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, khó khăn, công nhân lao động, trẻ em…được quan tâm chăm lo chu đáo góp phần rất lớn trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Dịp này, có 4 cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban chấp hành Trung ương; có 27 tập thể và 30 cá nhân được nhận giấy khen của UBND thành phố đã đạt thành tích trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; 11 tập thể và 30 cá nhân được nhận giấy khen có thành tích trong công tác Dân vận của thành phố năm 2023.

Hà Thu – Minh Trí

Các tin bài khác: