Tin Đảng ủy

Thứ Năm (29/12/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thành uỷ Thuận An tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 26/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thuận An đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII cho toàn thể Đảng viên Đảng bộ thành phố theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu thành phố xuống các điểm cầu xã, phường.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, tiến sĩ Thân Ngọc Anh – Trưởng khoa Triết học Mác – Lê Nin, học viện chính trị khu vực II, thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về Nghị quyết số 27 về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận 45-KL/TW về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị đã giúp cho các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên nắm rõ Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị nhằm vận dụng sáng tạo có hiệu quả, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình công tác được giao.

Hà Thu – Công Danh

Các tin bài khác: