Tin Đảng ủy

Thứ Ba (30/08/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Đảng ủy phường An Thạnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 19-08, tại trường Đại học Thủy Lợi, Đảng ủy phường An Thạnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII năm 2022.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.


Ảnh: ông Trương Văn Sinh, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Thạnh phát biểu tại hội nghị.

Tại đây, hơn 700 học viên là đảng viên, cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, nhân viên hợp đồng; đại biểu HĐND phường, Ban Chấp hành các đoàn thể, Hội viên Cựu chiến binh, Văn phòng, Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể ở khu phố; Ban chấp hành các chi đoàn trực thuộc Đoàn phường An Thạnh đã được nghe Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, phó trưởng khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp mỗi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường An Thạnh nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và của tỉnh đi vào cuộc sống. /.

MINH TRÍ

Các tin bài khác: