Tin Đảng ủy

Thứ Ba (16/08/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thành ủy Thuận An: Hội nghị thông tin thời sự quý II cho cán bộ chủ chốt trên toàn địa bàn

Sáng 16/8, Thành ủy Thuận An tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý II/2022 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ trung cao và báo cáo viên trên trên địa bàn thành phố.

Báo cáo viên trong chương trình lần này là tiến sĩ Thân Ngọc Anh, trưởng khoa triết học Mac Lenin – Học viện chính trị khu vực II. Các chuyên đề, nội dung được báo cáo tại hội nghị, gồm: tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, công tác đối ngoại và định hướng tuyên truyền.


Ảnh: Một số hình ảnh tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ trung cao và đảng viên trong toàn TP nắm rõ nội dung của chuyên đề, nhận thức sâu sắc chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước để vận dụng vào hoạt động thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đồng thời, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ trên địa bàn trước những thông tin xuyên tạc, vu khống, sai sự thật; kiên quyết đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong, ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến chống tham nhũng, tình hình biển Đông, lập trường của Việt Nam trước các vấn đề xung đột giữa các quốc gia trên thế giới, xử lý các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong nước và vấn đề tăng giá các mặt hàng trong thời gian qua,... gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Công Danh

Các tin bài khác: