Tin Đảng ủy

Thứ Sáu (22/04/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Hội nghị triển khai Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 8/4/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4-Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII và triển khai các Kế hoạch thực hiện của Thành ủy. Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí đảng ủy viên các chi – đảng bộ trực thuộc Thành ủy; một số đ/c là lãnh đạo cơ quan, ban ngành thành phố và các chi- Đảng bộ vừa qua vắng trong buổi hội nghị trực tuyến do tỉnh tổ chức; các đồng chí là Thường trực Đảng uỷ xã, phường, Bí thư, phó bí thư các chi- Đảng bộ trực thuộc thành uỷ. Hội nghị được tiến hành trong một buổi sáng, bao gồm 2 chuyên đề:


Ảnh: Các đồng chí dự Hội nghị chăm chú lắng nghe báo cáo viên quán triệt Kết luận 21-KL/TW.

- Nội dung chuyên đề 1: Triển khai quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do đồng chí Dương Thúy Huyền, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là báo cáo viên.

- Nội dung chuyên đề 2: Triển khai các kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy là báo cáo viên.


Ảnh: Đ/c Dương Thúy Huyền, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đang báo cáo nội dung chuyên đề 1.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến một số nội dung như triển khai quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4-Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và triển khai các kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4-Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. Bao gồm:

- Kế hoạch số 31A-KH/TU ngày 11/03/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”;

- Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 18/03/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII”;

- Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 18/03/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “ học tập nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Theo đó, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm để từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc thực hiện, cụ thể là cụ thể hóa kết luận của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy; Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả; Khắc phục những hạn chế khuyến điểm đã được chỉ ra trong thời gian qua; Tăng cường đổi mới nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 


Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đang báo cáo nội dung chuyên đề 2.

Thông qua việc triển khai, quán triệt Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ 4-Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, cũng như đề cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tinh thần tự giác gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên và đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị, đặt biệt là người đứng đầu; tạo bước chuyển biến thực chất, rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Thuận An.

Ban tuyên giáo thành ủy

Các tin bài khác: