Tin Đảng ủy

Thứ Hai (13/12/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 13/12/2021, Thành ủy Thuận An tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp thành phố đến các điểm cầu xã – phường.


Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên toàn địa bàn thành phố Thuận An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chuyên đề hàng năm. Việc thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của các tổ chức, cơ quan, đơn vị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng, toàn xã hội. Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo vì một xã hội tốt đẹp hơn. Đối với khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước thành phố và cơ sở duy trì mô hình “Chính quyền thân thiện, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, “Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ”, “Camera an ninh”; “Thuận An trực tuyến”; “Các ngành lắng nghe ý kiến nhân dân”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”; “Nói không với tiêu cực” “Cán bộ sĩ quan phụ trách địa bàn”;…  Các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường duy trì mô hình xây dựng nếp sống văn minh đô thị, “ Khu phố, ấp không rác”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, sáng”, “Tiết kiệm làm theo lời Bác”,… MTTQ, các đoàn thể thành phố và cơ sở thực hiện tốt các phong trào thi đua Dân vận khéo, gắn với việc phát động nhân dân thực hiện các phong trào tình nguyện, nhân đạo, nghĩa tình, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị … tiêu biểu có “CLB vì môi trường xanh”; Siêu thị không đồng; “Đèn điện thắp sáng đường giao thông; “Cổng xanh, bếp sạch”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”; “Nhật ký Sổ vàng làm theo lời Bác”, “Mỗi tuần một câu chuyện làm theo lời Bác”,… góp phần xây dựng thành phố trẻ Thuận An ngày càng phát triển.

Đặc biệt, khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, đã xuất hiện nhiều mô hình hướng về cộng đồng, chia sẻ khó khăn với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như: Phiên chợ 0 đồng, Chợ nhân đạo, Sẻ chia yêu thương, Bếp ăn yêu thương, Lá chắn yêu thương, Chuyến xe nghĩa tình, Gói an sinh Công đoàn, Giọt sữa yêu thương; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân, người lao động...

Đ/c Dương Thúy Huyền, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông qua Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 27/09/2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 theo đúng tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và của Thành ủy, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tiếp tục chú trọng việc đăng ký học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên theo hướng thật cụ thể, thiết thực, hiệu quả; lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát. Tổ chức rà soát, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để cải tiến nội dung, cách thức triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đang thực hiện.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện nhắc nhở, kiểm điểm, phê bình, uốn nắn những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt việc học tập và làm theo Bác….

 

Ảnh: Các tập thể nhận khen thưởng tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng bộ thành phố Thuận An đã trao giấy khen cho 25 tập thể, 121 cá nhân đã có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hoàng Phong – Tuyên Giáo

Các tin bài khác: