Tin Đảng ủy

Thứ Ba (23/11/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Đảng ủy xã An Sơn (TP.Thuận An): Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2021

Sáng ngày 4-11, Đảng ủy xã An Sơn (TP.Thuận An) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2021.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2021.

Theo đó, hơn 150 đảng viên toàn Đảng bộ đã được nghe ông Nguyễn Khánh Hòa, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã An Sơn quán triệt và triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; Công văn số 197 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Đồng thời các đảng viên còn được nghe những nội dung cơ bản; ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác…

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền chuyên đề Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2021, mỗi đảng viên toàn Đảng bộ cùng nghiên cứu và có kế hoạch tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với chức trách nhiệm vụ được phân công. Từ đó, mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, thực hiện bản cam kết cho bản thân mình, luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu tâm huyết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

MINH TRÍ

Các tin bài khác: