Tin Đảng ủy

Thứ Năm (22/04/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toán quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025

Chiều ngày 19-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thuận An tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toán quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Trung tâm chính trị thành phố.


Ảnh: Thạc sỹ Vũ Trung Kiên, Phó khoa xây dựng Đảng, Học viện chính trị khu vực 2 quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tại đây, gần 300 đại biểu là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thuận An khoá XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Các vị chức sắc, chức việc…thuộc các cơ sở tôn giáo; Thành viên 02 Ban liên lạc Người Hoa Lái Thiêu và chợ Búng; Thành viên Ban công tác Mặt trận 56 khu phố - ấp; Ban thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên toàn thành phố Thuận An đã được nghe Thạc sỹ Vũ Trung Kiên, Phó khoa xây dựng Đảng, Học viện chính trị khu vực 2 đã được nghe phổ biến giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2025, trong đó, tập trung vào những vấn đề cốt lõi như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Các nội dung về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kết quả công tác quốc phòng - an ninh và đối ngoại;…


Ảnh: Các đại biểu tham gia tại hội nghị.

Qua hội nghị đã quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, thành viên trong hệ thống MTTQ từ thành phố đến các xã phường; Các chức sắc, chức việc các cở sở tôn giáo trên địa bàn thành phố nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống./.        

Minh Trí

Các tin bài khác: