Tin Đảng ủy

Thứ Ba (24/09/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 96

Cỡ chữ:

Khen thưởng 16 tâp thể cơ sở đảng đã có thành thích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

Sáng 16/9, Thị ủy Thuận An đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Triển khai Chỉ thị 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII, các kế hoạch của Tỉnh ủy và Thị ủy thực hiện chỉ chị 35 của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thủ Thị ủy chủ trì hội nghị.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tham mưu của các ban xây dựng Đảng, công tác tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, điều lệ đảng, các chương trình trương chính sách của đảng, và nhà nước được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhược điểm tồn đọng như chất lượng hoạt động của một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các khu, các ấp còn hạn chế. Việc quán triệt các nghị quyết ở một số tổ chức đảng chủ yếu còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu.

Tại hội nghị lần này, Ban tổ chức thị ủy đã Triển khai Chỉ thị 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII, cũng như thông qua quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ TX Thuận An lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025,  và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng. Trong đó, hội nghị nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Đổi mới căn bản và toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chết, năng lực và uy tín xứng tầm với nhiệm vụ.


Ảnh: Khen thưởng 16 tâp thể cơ sở đảng đã có thành thích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII.

Theo đó, ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư thị ủy Thuận An đề nghị ngay từ bây giờ các chi đảng bộ cở sở xây dựng kế hoạch của đơn vị, quán triệt triển khai chỉ thị 35 cũng như xây dựng kế hoạch thành lập tiểu ban tổ chức đại hội trên cơ sở Đảng ủy lãnh đạo; Từng địa phương xem lại vai trò lãnh đạo, nơi nào để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, cần xem lại vai trò lãnh đạo của nơi đó…

Dịp này, Thị ủy Thuận An đã khen thưởng 16 tâp thể cơ sở đảng đã có thành thích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII.

Công Danh

Các tin bài khác: