Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Tư (28/12/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Kỳ họp thứ 06 - Hội đồng nhân dân Phường Thuận Giao khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 26-12, HĐND phường Thuận Giao tổ chức kỳ họp lần thứ 06, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình tại kỳ họp.


Ảnh: Các đại biểu biểu tham gia phát biểu tại kỳ họp.

Trong năm 2022, hoạt động HĐND phường Thuận Giao tiếp tục được đổi mới, các hoạt động giám sát được tập trung, chú trọng vào việc thực hiện Nghị quyết và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thực hiện theo chương trình giám sát của HĐND đề ra, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND phường Thuận Giao đã tổ chức giám sát các nội dung: các báo cáo của UBND phường về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri; tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, tình hình thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em; báo cáo về việc thi hành pháp luật trên địa bàn phường… Ngoài ra, Thường trực HĐND còn phối hợp với UB.MTTQ phường tổ chức 25 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp với gần 1.900 cử tri tham dự và phát biểu 105 ý kiến về: ANTT, môi trường, bảo hiểm y tế, trật tự đô thị…


Ảnh:  Trao giấy khen cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội đồng nhân dân phường năm 2022.

Bên cạnh đó, trong năm 2022 thực hiện Nghị quyết HĐND, phường Thuận Giao đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn phường tiếp tục phát triển. Hiện trên địa bàn phường Thuận Giao có 1.665 công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, tăng 262 cơ sở; 6.783 hộ kinh doanh cá thể, tăng 269 hộ kinh doanh so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 24 tỷ 938 triệu đồng, đạt 110,2%; ước tổng chi ngân sách 21 tỷ 486 triệu đồng, đạt 95%  so với nghị quyết HĐND phường đề ra. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hoá, giáo dục tiếp tục có bước phát triển tốt. Tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững và ổn định. Các chính sách thực hiện đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chú trọng thực hiện.

Dịp này, phường Thuận Giao đã khen thưởng cho 06 cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội đồng nhân dân phường năm 2022./.

Minh Trí

Các tin bài khác: