Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Hai (05/12/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

NGHỊ QUYẾT: Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

** Đính kèm văn bản: Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

Các tin bài khác: