Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Hai (05/12/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

NGHỊ QUYẾT: Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công xã, phường năm 2022 (lần 2)

** Đính kèm văn bản: Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công xã, phường năm 2022 (lần 2).

Các tin bài khác: