Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Hai (05/12/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

NGHỊ QUYẾT: Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

** Đính kèm văn bản: Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 về tổng quyết toán ngân sách.

Các tin bài khác: