Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Hai (05/12/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

NGHỊ QUYẾT: Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng mới đường Châu Văn Tiếp (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đại lộ Bình Dương)

** Đính kèm văn bản: Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng mới đường Châu Văn Tiếp (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đại lộ Bình Dương).

Các tin bài khác: