Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Sáu (29/07/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

HĐND phường Lái Thiêu tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND phường, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 28/7/2022, HĐND phường Lái Thiêu tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND phường, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  Tham dự Kỳ họp có Đồng chí Phạm Phú Nam- Ủy viên thường vụ thành ủy-Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ phường; các ông bà đại biểu HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí trưởng các đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban điều hành khu phố trên địa bàn phường.


Ảnh: HĐND phường Lái Thiêu tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND phường, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe trình bày Báo cáo tóm tắt của UBND phường tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; nghe Uỷ ban MTTQ phường thông báo kết quả tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

          Trong 6 tháng đầu năm 2022 phường Lái Thiêu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: tổng thu ngân sách ước thực hiện là 16.491.000.000 đồng, đạt 54% so chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao và chỉ tiêu HĐND đề ra; lĩnh vực đất đai, xây dựng UBND phường thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp xây dựng sai phép trên địa bàn; Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các đối tượng người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội… an ninh, quốc phòng luôn được giữ vững, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện đúng quy trình. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến: lĩnh vực giao thông, an sinh xã hội; các ý kiến được UBND phường trả lời, giải thích thỏa đáng. Đồng thời, kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên UBND của Ông Nguyễn Thành Ngưng và bầu bổ sung ông Huỳnh Trần Đình Bảo trưởng công an phường Lái Thiêu là thành viên UBND.

 Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Phú Nam – Thường vụ thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thay mặt Thường trực HĐND phường sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thời bám sát thực tiễn và chủ trương của Đảng, chủ động nghiên cứu cùng với HĐND có giải pháp cụ thể thiết thực để giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra ở địa phương để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022./.

Thanh Tâm Lái Thiêu

Các tin bài khác: