Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Năm (09/05/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 317

Cỡ chữ:

HĐND phường Hưng Định tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp bất thường)

Nhằm thực hiện các bước lấy ý kiến về việc thành lập thành phố Thuận An, trong đó có bước lấy ý kiến của đại biểu HĐND phường. Được sự nhất trí của HĐND thị xã Thuận An và Đảng ủy, Hội đồng nhân phường Hưng Định tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp bất thường) khóa XI-Nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng ngày 03/5/2019 tại Hội trường UBND phường Hưng Định.

Kỳ họp đã triệu tập được 20/21 đại biểu, đã thông qua các văn bản như báo cáo tổng hợp lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương, tờ trình về việc thành lập thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Nhìn chung các đại biểu đều phấn khởi về việc thành lập thành phố trực thuộc tỉnh, tất cả các tiêu chí Thuận An đều đạt. Tại kỳ họp, thay mặt chủ tọa kỳ họp tổ thư ký đã thông qua Nghị quyết của kỳ họp về việc thành lập thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương. Các đại biểu đều thống nhất biểu quyết nhất trí thông qua đạt 20/20 đại biểu dự kỳ họp, đồng thời đề nghị UBND phường Hưng Định tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật báo UBND thị xã trình các cấp có thẩm quyền xem xet, quyết định./.

Hắc Hổ

Các tin bài khác: