Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Năm (11/10/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 223

Cỡ chữ:

Tập huấn công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Để tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và kịp thời rút kinh nghiệm cho những lần lấy phiếu tín nhiệm tiếp theo. Sáng ngày 9-10, HĐND TX Thuận An tổ chức tập huấn công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu cho hơn 300 người là đại biểu HĐND từ TX đến các xã phường tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX.Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn.

Theo đó các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương phổ biến Nghị Quyết số 85 của Quốc hội với những sửa đổi, bổ sung quan trọng về phạm vi, đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm (một người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với các chức vụ đó; không lấy phiếu tín nhiệm có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính tới ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấu phiếu tín nhiệm của HĐND); Thời hạn, thời điểm lấy phiếu tín nhiệm (chuyển từ định kỳ hằng năm, bắt đầu từ năm thứ hai của nhiệm kỳ sang lấy phiếu một lần vào giữa nhiệm kỳ) và hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm. Đối với mức độ lấy phiếu tín nhiệm vẫn gồm 3 mức là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.


Ảnh: Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phổ biến nội dung mới trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, bảo đảm HĐND thực hiện tốt hơn vai trò trách nhiệm của đại biểu dân cử, thay mặt nhân dân giám sát người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ giúp những người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc./.

Minh Trí