Tin Hội đồng nhân dân

Thứ Năm (30/08/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 267

Cỡ chữ:

HĐND TX Thuận An: Giám sát công tác đầu tư, nâng cấp sửa chữa hệ thống đê bao thủy lợi, kênh, rạch trên địa bàn năm 2018


Ảnh: HĐND TX Thuận An giám sát công trình thùy lợi công ngăn triều cầu Miễu, phường An Thạnh.


Ảnh: HĐND TX Thuận An giám sát công trình thùy cống Chòm Sao, phường Hưng Định.


Ảnh: HĐND TX Thuận An giám sát công trình thùy lợi đoạn bờ Cầu Đồn, Cầu Đất, phường Vĩnh Phú.

Thực hiện chương trình hoạt động của HĐND TX Thuận An năm 2018, đoàn tiến hành giám sát tiến độ đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hệ thống để bao thủy lợi, kênh, rạch do TX quản lý, gồm: phường An Thạnh với các công trình: rạch Sáu Tro, rạch nhà Vuông; bờ rạch Miễu; rạch Mương đỏ. Phường Hưng Định, gốm: rạch Út Kỳ, rạch Út kỳ nối dài, đoạn suối Chòm Sao và phường Vĩnh Phú, gồm: rạch Cầu Đình, rạch Miễu, rạch Cầu Đất, rạch Cầu Bốn Trụ…

Với các công trình trên, đoàn tiến hành khảo sát những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo phản ánh của người dân: ngập úng, không có đường thoát nước; công tác phối kết hợp quản lý vận hành đầu tư, nâng cấp, sửa chữa theo từng tiến độ thi công các công trình. Qua đó, đánh giá công tác quản lý nhà nước về đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình để tiếp tục đề xuất, kiến nghị UBND TX xem xét, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, sau chuyến khảo sát thực tế, đoàn sẽ tiếp tục họp phân tích đánh giá và kết luận vào ngày 7-9 tới.

Công Danh