Tin Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân xã An Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 05 khoá XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 22-12, Hội đồng nhân dân xã An Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 05 khoá XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 06 - Hội đồng nhân dân Phường Thuận Giao khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 26-12, HĐND phường Thuận Giao tổ chức kỳ họp lần thứ 06, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND thành phố giám sát phòng Quản lý đô thị về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố

Sáng ngày 29/11, Ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố đã có buổi giám sát phòng Quản lý đô thị về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

NGHỊ QUYẾT: Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng mới đường Châu Văn Tiếp (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đại lộ Bình Dương)

NGHỊ QUYẾT: Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Các tin bài khác:

Xem tin theo ngày