Thông tin tổng hợp

Thứ Ba (14/07/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Thuận Giao

DANH SÁCH CÔNG CHỨC LÀM VIỆC
TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA PHƯỜNG THUẬN GIAO

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phụ trách

Thư điện tử

1

Lý Bình Sơn

Chủ tịch UBND

Phường Thuận Giao

0918.193.737

Tổ trưởng

 

2

Hồ Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND

Phường Thuận Giao

0965.663.971

Tổ phó

 

3

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Công chức
Văn phòng – Thống kê

0327.595.737

Thành viên

 

4

Huỳnh Văn Thức

Công chức
Tư pháp – Hộ tịch

0274.3945.400

Thành viên

 

5

Nguyễn Minh Tâm

Công chức
Tư pháp – Hộ tịch

0815.996.935

Thành viên

 

6

Đỗ Hữu Sơn Hà

Công chức

Văn hóa – Xã hội

0937.010.225

Thành viên

 

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 0 1 1 6 5 1 1