Vệ sinh môi trường, rác thải

Thứ Sáu (27/03/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

 Theo Công văn số 1012/STNMT-CCBVMT ngày 12/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép yêu cầu cung cấp thông tin đến người dân các nội dung như sau:

 Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có ban hành văn bản chỉ đạo số 650/UBND-KT ngày 18 tháng 02 năm 2020 về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể là ngày 14/02, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 679/BTNMT-TCMT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.

 Việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã vẫn còn tiếp diễn trên địa bàn nhiều tỉnh/ thành phố. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhiều loài động vật hoang dã mang mầm bệnh có thể lây sang người. Các nghiên cứu trên thế giới đã cảnh báo, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm từ động vật lây sang con người hiện nay đều có nguồn gốc từ động vật hoang dã và điều này đã được thấy rõ qua các đại dịch xảy ra trên thế giới như HIV, Ebola, H5N1, SARS, virus đậu mùa, bệnh dại từ dơi xuất hiện ở vùng Amazon, virút Marburg ở châu Âu. Đặc biệt, bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (vi rút nCoV) mới đang được xác định có nguồn gốc phát sinh từ động vật hoang dã, hiện đang lan rộng đe dọa đến sức khỏe con người.

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 3 7 9