Vệ sinh môi trường, rác thải

Thứ Sáu (14/12/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 3570

Cỡ chữ:

Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2018

Công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng với Xí nghiệp Xử lý Chất thải thuộc Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển Thuận Giao về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.

         Khối lượng chất thải rắn đã được thu gom, xử lý trong năm 2016 và năm 2017 lần lượt là 129.879,14 tấn và 154.969,83 tấn. Trong năm 2018, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thị xã Thuận An ước khoảng 156.000 tấn (tương ứng với khối lượng hàng ngày là 427,4 tấn/ngày). Nhìn chung, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ nơi phát sinh đến nơi xử lý trên địa bàn thị xã trong thời gian qua được thực hiện tương đối đảm bảo, khối lượng chất thải phát sinh được xử lý dứt điểm trong ngày, tránh tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từng bước được hiện đại hoá hơn, cụ thể các tổ thu gom rác dân lập đã được trang bị xe chuyên dụng (đã trang bị 26 xe trên 26 đơn vị thu gom) để thực hiện công tác thu gom, và được gắn thiết bị định vị hành trình nhằm kiểm soát tốt công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 5 5 6