Vệ sinh môi trường, rác thải

Thứ Tư (20/03/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ HOẠCH CAM KẾT MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESCP) KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ (RAP) THUỘC DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG

*** Xem chi tiết văn bản tại đây:

 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương".

 Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương.

 Kế hoạch tái định cư (RAP).

 Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội (ESCP)

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 1 2 6 4 4 2