Vệ sinh môi trường, rác thải

Thứ Hai (26/02/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) hiện có sự tham gia của 172 quốc gia thành viên. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Ngày Đất ngập nước Thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước.

Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đất ngập nước đối với đời sống con người thông qua các dịch vụ cung cấp, hỗ trợ, điều tiết và văn hóa, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02/02/2024 với chủ đề “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người” với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới

Chủ đề Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2024 là “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người” 

Để hưởng ứng đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về Thập kỷ “Phục hồi Hệ sinh thái”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 183/BTNMT-BTĐD ngày 11/01/2024, trong đó, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan Trung ương của các Ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc triển khai các hoạt động sau:

         1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.

         2. Tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024.

         3. Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của cơ quan, đơn vị.

         4. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học.

Các tài liệu tham khảo liên quan về Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo Công văn số 183/BTNMT-BTĐD ngày 11/01/2024, bao gồm: (1) Áp phích Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 (Được đăng tải tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1QvOdQlAOTfd33YiGz1stTBUoaH0SNMex ); (2) Tài liệu tập huấn về quản lý và bảo tồn đất ngập nước; Các tài liệu khác về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024; Các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2024 của các địa phương được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org/

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 1 2 6 4 7 8