Hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên

Thứ Hai (16/09/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 103

Cỡ chữ:

Triển khai thực hiện Nghị định số 64/2019/NĐ-CP

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3579/UBND-KTN ngày 23 tháng 7 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, UBND thị xã Thuận An đăng tải nội dung Nghị định như sau: 64/2019/NĐ-CP

Số lượt truy cập

0 0 1 4 9 3 5 5 3