Hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên

Thứ Sáu (14/12/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 226

Cỡ chữ:

Hoạt động quản lý khai thác tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn thị xã Thuận An

Trên địa bàn thị xã, tài nguyên thiên nhiên đang được quản lý bao gồm khoáng sản, đất san lấp và tình hình khai thác tài nguyên nước dưới đất.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, đất san lấp mặt bằng: Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 và Điều 27 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản quy định thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản thuộc Tổng cục Địa chấtvà Khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Đồng thời, theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thẩm quyền cấp phép khai thác đất san lấp thuộc UBND tỉnh Bình Dương.

           Đối với lĩnh vực tài nguyên nước: Trong năm 2018, theo thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan lĩnh vực tài nguyên nước, Phòng đã tham mưu UBND thị xã xác nhận tờ khai của 10 công trình khai thác nước dưới đất phục vụ tưới cây, phòng cháy chữa cháy với lưu lượng mỗi công trình không lớn hơn 10 m3/ngày đêm.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 4 9 3 5 9 4