Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (15/06/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Tuyên truyên về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

"LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG KHI THIỆT HẠI DO NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ GÂY RA?"

​​Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 - Hợp phần Pagoda trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với dự án UNDP xây dựng video tuyên truyền quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Video "Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra" được xây dựng trên cơ sở nội dung quy định của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 với cách thức, ngôn ngữ phù hợp dễ tiếp cận với người dân.

Dưới đây là 02 phiên bản: 01 video tiếng Kinh không có phụ đề và 01 video tiếng Kinh có phụ đề chữ:

** Đính kèm video:
https://youtu.be/V7ke2JV1QD0

https://youtu.be/RdOkUYqS2fI

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 5 2 5