Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Sáu (22/11/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 894

Cỡ chữ:

Hưởng ứng cuộc thi “Pháp luật học đường” năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức

Thực hiện Công văn số 2057/HĐPH ngày 12/11/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức. Theo đó Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ra Công văn số 4006/HĐPBGDPL ngày 20/11/2019 phát động cuộc thi “Pháp luật học đường” với nội dung như sau:

Cuộc thi “Pháp luật học đường” được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và với mục đích xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung cho đối tượng là học sinh các trường Trung học phổ thông, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ http://timhieuphapluat.vn với thời gian và nội dung như sau:

- Thời gian thi: Cuộc thi được tổ chức 03 vòng (Vòng loại, Vòng bán kết, Vòng chung kết), bắt đầu từ ngày 11/11/2019, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 3/2020.

- Nội dung thi: Gắn với kiến thức môn học giáo dục công dân, pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời cập nhật, mở rộng một số nội dung, kiến thức pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi được phân chia cụ thể theo từng bảng.

Số lượt truy cập

0 0 4 3 4 6 5 2 7