Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Hai (24/06/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 156

Cỡ chữ:

Luật Tố cáo 2018

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011.

** Đính kèm: Luật 25/2018/QH14

Số lượt truy cập

0 0 1 4 2 9 1 3 4