Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Hai (24/06/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 156

Cỡ chữ:

Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.
** Đính kèm: Luật 36_2018_qh14_322049

Số lượt truy cập

0 0 1 4 2 9 1 3 7