Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (23/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 104

Cỡ chữ:

Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội : Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

- Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 74/2018/QH14 về kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết:

** Văn bản đính kèm: 74.signed

Số lượt truy cập

0 0 1 3 7 8 9 8 1