Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (23/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 124

Cỡ chữ:

Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

* Cơ quan ban hành: Quốc hội

* Ngày ban hành: 20/11/2018

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung:

- Luật Giao thông đường bộ; Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Tài nguyên nước; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Đa dạng sinh học; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Đê điều; Luật Thủy lợi; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Đo lường; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Xuất bản; Luật Báo chí; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Hải quan; Luật Chứng khoán; Luật Điện ảnh; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Dầu khí; Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật Giám định tư pháp.

* Nội dung chính: Sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ

** Văn bản đính kèm: 35/2018/QH14


Số lượt truy cập

0 0 1 3 7 8 9 8 4