Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (23/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 159

Cỡ chữ:

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

* Cơ quan ban hành: Quốc hội.

* Ngày ban hành: 19/11/2018

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2019.

* Văn bản hết hiệu lực: Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2008

* Nội dung chính:

Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm 8 chương và 41 điều.

** Văn bản đính kèm: 33-2018-QH14

Số lượt truy cập

0 0 1 3 7 9 0 3 3