Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (23/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 166

Cỡ chữ:

Luật Trồng trọt

* Cơ quan ban hành: Quốc hội.

* Ngày ban hành: 19/11/2018

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

* Văn bản hết hiệu lực: Pháp lệnh về giống cây trồng 2004

* Nội dung chính: Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt. Luật trồng trọt 2018 bao gồm 7 chương và 84 điều.

** Văn bản đính kèm: 31-2018-QH14

Số lượt truy cập

0 0 1 3 7 8 9 3 7