Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (23/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 153

Cỡ chữ:

Luật Đặc xá

Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Đặc xá số 30/2018/QH14. Luật gồm 06 chương, 39 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Đặc xá năm 2018 có những điểm mới so với Luật Đặc xá năm 2007 sau:

- Điều kiện của người được đề nghị đặc xá

- Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

- Người đang chấp hành án phạt có quyền làm đơn đề nghị đặc xá

- Trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc xá

** Đính kèm văn bản: Luat-dac-xa-2018-so-30-2018-qh14

Số lượt truy cập

0 0 1 3 7 9 0 6 4