Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Ba (23/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 143

Cỡ chữ:

Luật Công an nhân dân

Luật Công an nhân dân 2018 gồm 7 chương, 46 điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CAND, tổ chức của CAND, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND. Đặc biệt, Luật  đã quy định cụ thể về hệ thống cấp bậc hàm, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND, trong đó nêu rõ cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND. Bên cạnh đó, một trong những điểm mới nổi bật trong Luật Công an nhân dân 2018 là đưa công an xã trở thành lực lượng thuộc tổ chức của công an nhân dân. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019.

** Văn bản đính kèm: 37-2018-QH14

Số lượt truy cập

0 0 1 3 7 9 0 5 7