Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Năm (27/09/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 204

Cỡ chữ:

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Câu 1. Hỏi: Đình công bất hợp pháp thuộc những trường hợp nào ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 215 Bộ luật lao động năm 2012 quy định những trường hợp đình công bất hợp pháp bao gồm:

1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

2. Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công.

3. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của Bộ luật này.

4. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.

5. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.

 

Câu 2. Hỏi: Trong thời gian đình công người lao động có được chi trả tiền lương không ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động năm 2012:

1. Đối với người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động.

2. Đối với người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

 

Câu 3. Hỏi: Người lao động bị cấm những hành vi nào trước, trong và sau khi đình công ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 219 Bộ luật lao động năm 2012:

1. Kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công; cản trở người lao động không tham gia đình công đi làm việc.

2. Dùng bạo lực; hủy hoại máy, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động.

3. Xâm phạm trật tự, an toàn công cộng.

4. Lợi dụng đình công để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

 

Câu 4. Hỏi: Người lao động đình công bất hợp pháp bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 233 Bộ luật lao động năm 2012:

1. Người lợi dụng đình công gây mất trật tự công cộng, làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động; người có hành vi kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công thì tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đình công bất hợp pháp thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 2 3 0 3 9 2