Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Năm (27/09/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 317

Cỡ chữ:

Tìm hiểu: Một số quy định bảo vệ trẻ em

Câu 1. Hỏi: Hành vi nào bị nghiêm cấm trong Luật trẻ em ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016:

1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em.

2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

4. Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

5. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

6. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

7. Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, Điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.

. . .

Câu 2. Thực hiện một trong những điều bị nghiêm cấm nêu trên bị xử lý như thế nào ?

Trả lời:  Theo Nghị định 144/2013/NĐ-CPBộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu 3. Gia đình có trách nhiệm gì đối với trẻ em ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 56/2017/NĐ-CP: Cha, mẹ, các thành viên trong gia đình có trách nhiệm:

1. Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

2. Giáo dục trẻ em.

3. Bảo vệ an toàn cho trẻ em.

4. Tạo điều kiện để trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động xã hội phù hợp.

5. Tạo điều kiện hướng dẫn trẻ em tiếp cận nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và mức độ trưởng thành của trẻ em.

6. Bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình.

Câu 4. Hỏi: Phải làm gì khi phát hiện trẻ em bị xâm hại ?

Mọi tổ chức và cá nhân phát hiện trẻ em bị xâm hại phải lập tức đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo hoặc gọi đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ trẻ em số: 111.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 4 2 9 0 5 7