Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Năm (02/05/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

** Xem chi tiết văn bản tại đây: Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 1 8 9 3 0 2