Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Năm (21/03/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

*** Xem chi tiết văn bản tại đây:

 Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân thành phố Thuận An trongkỳ hệ thống hóa 2019-2023.
 Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệulực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An trong kỳ hệ thống hóa2019-2023.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 1 2 6 4 2 1