Đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu (17/07/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Chi bộ Tổ chức- Tuyên giáo- Kiểm tra tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng ngày 26/6/2020, Chi bộ Tổ chức- Tuyên giáo- Kiểm tra tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trương Văn Kiệt- Ủy viên thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban dân vận Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, các đồng chí nguyên là Bí thư Chi bộ qua các thời kỳ và 16 đảng viên của Chi bộ.

Chi bộ Tổ chức- Tuyên giáo- Kiểm tra là Chi bộ ghép gồm 04 cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Trung tâm Chính trị Thành phố trực tiếp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo công tác đảng trên lĩnh vực công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020 Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng của địa phương gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị;  Nghị quyết Trung ương 4 về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; việc chấp hành nghiêm túc Chỉ Thị 10-CT/TU ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy) về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, kết quả 100% cán bộ, đảng viên tham dự học tập. Chi bộ đã kịp thời xây dựng và bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí chi ủy viên; duy trì chế độ sinh hoạt đảm bảo theo quy chế. Xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề định kỳ hàng quý. Qua đánh giá xếp loại hàng năm có 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không có đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có cán bộ đảng viên sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Hàng năm, Công đoàn xếp loại vững mạnh, Chi bộ được xếp loại hoàn Thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Ảnh: Ra mắt cấp ủy Chi bộ Tổ chức- Tuyên giáo- Kiểm tra lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù nhân sự cấp ủy và lãnh đạo một số cơ quan có sự biến động, thay đổi nhưng với sự nỗ lực của các đồng chí trong chi ủy, lãnh đạo các cơ quan xây dựng Đảng, các đồng chí đảng viên Chi bộ đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đoàn kết, phối hợp, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu, chất lượng trên từng lĩnh vực như: Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ quy định và sự chỉ đạo của ngành cấp trên. Chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố trong công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngày càng được nâng lên.

Ngoài ra, các Ban xây dựng Đảng đã chủ động phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy sơ, tổng kết kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tổng kết các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, làm cơ sở, tiền đề để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, bản kiểm điểm trình Đại hội Thành phố lần thứ XII. Tích cực hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức Thành công Đại hội cấp cơ sở, đạt yêu cầu về nội dung, nhân sự.

 

Ảnh: Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Nhung- Thành ủy viên- Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Tổ chức- Tuyên giáo- Kiểm tra; Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Thành phố gồm 03 đại biểu (trong đó 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) và 04 đại biểu đương nhiên.

Thành Ủy Thuận An

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 4 2 9 1 5 3