Chính sách, ưu đãi, cơ hội đầu tư

Thứ Tư (15/12/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Triển khai nội dung hướng dẫn thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP


** Đính kèm văn bản: Công văn số 3146/UBND-KT ngày 23/11/2021 về 
triển khai nội dung hướng dẫn thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP

Số lượt truy cập

0 0 2 4 6 9 9 0 3