Chính sách, ưu đãi, cơ hội đầu tư

Thứ Tư (25/09/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 585

Cỡ chữ:

Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày 26/6/2019, Ban chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 02/QĐ-BCDDASSEAN ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 – 2020. Qua đó, UBND tỉnh Bình Dương đã có Kế hoạch số 4750/KH-UBND ngày 18/09/2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài về những lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN mang lại, những đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019-2020; tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN; kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức Cộng đồng trong khu vực. Kế hoạch nhằm tập trung triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

- Chủ đề ASEAN trong năm 2019 được Thái Lan –nước Chủ tịch ASEAN 2019 chọn  “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”.

- Việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN  giai đoạn 2019-2020 thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thống, khai thác và chú trọng truyền thông mới và mạng xã hội. Theo đó, nội dung của Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 – 2020 bao gồm:

  1. Duy trì việc tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong từng năm theo các đợt Hội nghị quan trọng của ASEAN gồm: Hội nghị Cấp cao lần thứ 1 (đầu năm) và lần thứ 2 (cuối năm); Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (giữa năm); Các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các Đối tác/Diễn đàn khu vực ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng các kênh chuyên ngành của các bộ, ngành.....

- Bám sát chủ đề ưu tiên của ASEAN 2019 do Thái Lan làm Chủ tịch: “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững” và chủ đề năm 2020 của Việt Nam. 

  2. Đẩy mạnh chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh từ Cổng thông tin ASEAN Việt Nam, từ Fanpage của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

  3. Lồng ghép tuyên truyền về những sự kiện quan trọng của ASEAN thông qua các buổi nói chuyện, tọa đàm, tập huấn, hội nghị theo sự kiện quan trọng của tỉnh nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn tỉnh để tận dụng nguồn lực, khai thác hiệu quả và tối đa hóa tính lan tỏa. 

  4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về ASEAN cho đội ngũ cán bộ và phóng viên về ASEAN; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: thanh niên, phụ nữ, nông dân khai thác dữ liệu tuyên truyền chung để lồng ghép tuyên truyền về ASEAN trong các buổi nói chuyện, buổi họp; trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao, quảng bá du lịch 5. Đối với đối tượng là doanh nghiệp: tuyên truyền thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn tại tỉnh gắn với các chủ đề của Trụ cột Kinh tế ASEAN và các cơ hội mà Việt Nam có thế mạnh tham gia trong ASEAN. 

  6. Thúc đẩy tuyên truyền cho trẻ em và thanh thiếu niên thông qua việc xây dựng các giáo trình và phổ biến tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và hướng tới công nhận bằng cấp lẫn nhau; duy trì và phát triển Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng. 

  7. Tiếp tục duy trì, nâng cao số lượng, chất lượng của các ấn phẩm tuyên truyền lồng ghép về ASEAN để phục vụ nhu cầu tuyên truyền tại địa phương, lồng ghép tuyên truyền tại các Hội nghị/Hội thảo, các sự kiện văn hóa ...

** Đính kèm: Kế hoạch số 4750/KH-UBND

Số lượt truy cập

0 0 1 8 4 7 1 1 4