Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thứ Ba (17/10/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị An Sơn, thành phố Thuận An

** Chi tiết văn bản xem tại đây: Quyết định số 5107/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND thành phố Thuận An về Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị An Sơn, thành phố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 3 4 8 6 9 6 8