Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thứ Sáu (17/03/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

V/v công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thuận An

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thuận An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 22/02/2023. Căn cứ theo Điểm c Khoản 2 Điều 48 Luật đất đai 2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường công khai các nội dung Quyết định trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố. Nội dung công bố với các nội dung như sau:

- Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 22/02/2023của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thànhphố Thuận An.

          - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 4 8 8 8 8