Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thứ Năm (08/04/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An

1. Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An” trên trang Cổng thông tin điện tử của thành phố, cụ thể như sau:

1.1. Nội dung công bố công khai:

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Tp. Thuận An;

- Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An;

- Danh mục công trình, dự án thực hiện đến năm 2030 Tp. Thuận An;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/10.000);

1.2. Thời gian lấy ý kiến nhân dân: 30 ngày, kể từ ngày 01/04/2021 đến 30/04/2021.

1.3. Hình thức thu nhận ý kiến của nhân dân:
      + Góp ý bằng văn bản gởi Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc qua địa chỉ email: tnmt.ta@binhduong.gov.vn
      + Gửi góp ý cho Phòng Văn hóa – Thông tin qua chuyên mục hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Thuận An.

Số lượt truy cập

0 0 4 3 4 6 4 9 5